Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında 1829 / 1829 Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  1829 / 1829  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 23 Kayıt, Sayfa 1/1, Gösterilen Kayıtlar 1-23)
Arama Formunu Yükle


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler Kemal Beydilli, 1988, 365-434+Tıpkı S., 1,500 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXV: 6, [28154]

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rumeli'den Rusya'ya Göçürülen Reaya Ufuk Gülsoy, 1993, 160 S., 60,000 TL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 132, III: A.36, [36585]

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler (Belgeler Cilt XIII, Sayı 7 den Ayrıbasım) Kemal Beydilli, 1988, 365-434+ S., 1,500 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXV: 6, [7055]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 94+1+h S., 117 Sayılı Askeri Mecmuaı, [XX3740/4]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 95 S., 0.35 TL, Askeri Mecmua, 117 Sayıya Ek, [18898]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 94+h S., Askeri Mecmua Lahikası: 117, [23088]

1829 Edirne Muahedesinden Sonra Osmanlı Devletinin Çerkez Politikası * Kurtuluş Savaşına Kadar Osmanlı Gerilla Teşkilatlanması * Kafkasya'da ve Osmanlı Hizmetinde Berzeg Ailesi'nden Tanınmış Kişiler Kazım Berzeg, Eylül 1990, 46 S., Şafak Matbaacılık, Ankara, [68319]

1829 İstanbul Nüfus Sayımı ve Tophane Kasabası [İmza] Yrd. Doç. Dr. Sedat Bingöl, 2004, XVIII+139+2+32+Belge S., T. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1596, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 17, [XY7550]

(Abd Dışişleri Belgeleriyle) Türk-Abd Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı 1829-1929 Doç. Dr. Oral Sander, Doç. Dr. Kurthan Fişek, Kasım 1977, 255 S., Çağdaş Yayınları, Tarih-Gezi-Anı-Olay: 15, [17371]

Amerika Birleşik Devletleri Tarihi 1829-1940 [Cilt: 2] Andre Maurois, [Çeviren: Fuat Gökbudak], 1945, 228 S., 3 TL, Ist, [8858]

Amerika Birleşik Devletleri Tarihi (1829-1940) [Cilt: 2] Andre Maurois, [Çeviren: Fuat Gökbudak], 1945, 225 S., İstanbul, [22948]

Atçalı Kel Mehmet İsyanı - Aydın İhtilali (1829-1830) Ali Haydar Avcı, Mayıs 2004, 160 S., E Yayınları, Tarih Dizisi, [XY4188]

Bir Milletin İmparatorlukla Savaşı (1828-1829 Türk-Rus Harbi) (İngiliz Zabiti James Brown'un Hatıratından) James Brown, [Çeviren: Ali Rıza Seyfi], 1940, 141+3 S., Kanaat Kitabevi, Ankara Kütüphanesi, Tarih Serisi: 17, [KONU: ANI/HATIRAT], [AK8414]

Campagnes Des Russes Dans La Turquie d'Europe En 1828 Et 1829 A. Demmler, 1854, 224 S., Paris, [DİL: Fransızca], [46665/FR]

İstanbul Şer'iyye Sicilleri - Ma-i Leziz Defterleri (1817-1829) [Cilt: 10] 2001, 319 S., T. C. Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İstanbul Su Külliyatı: 19, [37386]

İstanbul Şer'iyye Sicilleri - Ma-i Leziz Defterleri (1829-1838) [Cilt: 11] 2001, 319 S., T. C. Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İstanbul Su Külliyatı: 20, [37387]

Men Against the Mountains (Jededian Smith and the South West Expedition of 1826-1829) Alson J. Smith, 1965, 320 S., The John Day Company, New York, [DİL: İngilizce], [52974/E]

Osmanlı Devleti ve Kafkasya (Osmanlı Varlığı Döneminde Kafkasya'nın Siyasi-Askeri Tarihi ve İdari Taksimatı) (1454-1829) M. Sadık Bilge, 2005, 295 S., Eren Yayıncılık, [55880]

Osmanlı Devleti ve Kafkasya (Osmanlı Varlığı Döneminde Kafkasya'nın Siyasi-Askeri Tarihi ve İdari Taksimatı) (1454-1829) [İmza, Yılmaz Öztuna'ya] M. Sadık Bilge, 2005, 295 S., Eren Yayıncılık, [YO189==55880]

Saint-Petersbourg Et La Russie En 1829 [Cilt: 1-2] J.-B. May, 1830, VII+396, 398+1+3 S., Levavasseur, Libraire, Paris, [DİL: Fransızca], [XY7183/FR]

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (III üncü Cilt 5 inci Kısım Eki) Osmanlı-Rus Harbi (1828-1829) (Etüt) Naci Çakın, 1978, XI+244+3+h S., 21 TL, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Askeri Tarih Yayınları, Seri No: 2, [52548]

Türkiye Devletinin En Mühim ve Meşhur Esfarından H. 1244-1245 M. 1828-1829 Türkiye - Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi Yahud Vakitsiz Seferin İbret ve İntibah Dersleri (BDK - TBTK; 1880 - ÖZEGE; 21787) [Cilt: 1-2] Ahmed Muhtar Paşa, 1928, 2+12+293, 1+5+234 S., Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği Ankara Matbaası, Ankara, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK2079/O]

Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi: 1829-1939 (Boyunduruktan Egemenliğe) [İmza, Bana] Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu, Mart 2008, IX+11-168 S., Türk Tabipleri Birliği Yayınları, [XX9892]Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.004 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like '1829'