Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında 1924 / 1924 Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  1924 / 1924  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 101 Kayıt, Sayfa 1/3, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2   3  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri Dr. A. Şeref Gözübüyük, Zekai Sezgin, 1957, 477 S., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 78-60, İdari İlimler Enstitüsü, [13801]

1924 Beytüşşebap İsyanı ve Şeyh Sait Ayaklanmasına Etkileri Cemil Gündoğan, Ağustos 1994, 212+f S., Komal Basım-Yayın: 46, Araştırma Dizisi, [70747]

1924 Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi Beşir Ayvazoğlu, Aralık 2006 (2. Baskı), XI+282 S., Kapı Yayınları: 123, Beşir Ayvazoğlu Kitaplığı: 6, [XX5596]

1924 Bir Fotoğrafın Uzun Hikayesi Beşir Ayvazoğlu, Aralık 2006, XI+282+f S., Kapı Yayınları: 123, Beşir Ayvazoğlu Kitaplığı: 6, [AA872]

1924-1961-1982 T. C. Anayasaları [Hazırlayan: Av. Sebahattin Şahin], 1986, 215 S., Savaş Yayınları, [24183]

'Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile Birlikte' Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı) - 1924 (1340 R.)-1949 Mülkiye Mektebi-Siyasal Bilgiler Okulu Mezunları (M.M.-S.B.O.) [Cilt: 5] Ali Çankaya (Mücellidoğlu), 1968-1969, 1797-3195 S., Ankara, [36144]

'Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile Birlikte' Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (1924-1949) [Cilt: 5] [Hazırlayan: Ali Çankaya Mücellidoğlu], 1969, 1797-3195 S., 534 (Tk), [6470]

50 İş 1924-1974 [İş Bankasının 50. Yılı] 1974, 233 S., Ankara, [37421]

Açıklamalı Türk Anayasaları (1875, 1921, 1924, 1961, 1982 Son Değişikliklerle İşlenmiştir) Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, 1995, VI+288 S., Turhan Kitabevi Yayınları, Bilimsel Araştırmalar Dizisi-Başvuru Kitapları, [XY6113]

Anadolu Mecmuası (Nisan 1924-Mart 1925) [Hazırlayanlar: Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer], 2011, XXXIII+500 S., Türk Tarih Kurumu Yayınları, IV/A-2-3.8: 4, [XY7817]

Anılarım (1908-1924) Halis Duman, 1991, 416 S., İstanbul, [KONU: ANI/HATIRAT], [43615]

Ankara'nın İlk Planı - 1924-25 Lörcher Planı (Kentsel Mekan Özellikleri, 1932 Jansen Planı'na ve Bugüne Katkıları, Etki ve Kalıntıları) Ali Cengizkan, Mayıs 2004, 255+f S., Ankara Enstitüsü Vakfı-Arkadaş Yayıncılık Ltd., [XX6935]

Atatürk Zamanında Türk Alman İlişkileri (1924-1938) 1981?, 48 S., Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Ankara Büyükelçiliği, [DİL: Almanca], [XK496/AL]

Bartın'da Yerel Basın (1924-2012) Çetin Asma, 2012, 304 S., Bartın Belediyesi Kültür Yayınları, [XY4175]

Beş Kıta Coğrafyası. Asya. Lise Birinci Devre İkinci Sınıf. 1924 Yılı Programlarına Göre Yeni Basım (BDK - ÖZEGE; 1889 - TBTK; 9090) Faik Sabri [Duran], 1926, 1+174+2 S., Marifet Matbaası, İstanbul, Müderris Faik Sabri Bey'in Yeni Coğrafya Serisi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK1555/O]

Bir Boğaziçi Macerası-İstanbul Kız Koleji (1871-1924) Marry Milles Patrick, [Çeviren: Şeyma Akın], Şubat 2001, 175+f S., Tez Yayınları, [KONU: ANI/HATIRAT], [43679]

Bir Kitap Dostu Ali Emiri Efendi (1857-1924) [İmza] Dr. Kemal Çelik, Kasım 2007, 237 S., Mor Yayınları Yayın No: 1, [ALPASLAN1109||422]

CHP Grup Toplantısı Tutanakları (1923-1924) [Hazırlayanlar: Yücel Demirel, Osman Zeki Korur], Haziran 2002, 631 S., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 25, Tarih-Belge: 1, [55874]

Circulaire Mensuelle Juin 1924 1924, h+187-222+2 S., Banque Imperiale Ottomane, [Imprimerie de J. Dumoulin, Paris], [DİL: Fransızca], [XX9622/FR]

Circulaire Mensuelle Avril 1924 1924, h+107-134+2 S., Banque Imperiale Ottomane, [Imprimerie de J. Dumoulin, Paris], [DİL: Fransızca], [XX9623/FR]

Cumhuriyet 1924-1974 1974, 510 S., 35 TL, Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş., [26511]

Cumhuriyet 1924-1974 1974, 510 S., 35 TL, Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş., [27997]

Cumhuriyet '81 (1924 Ten Günümüze Cumhuriyet Gazetesinden Atatürk Üzerine Yazılar) 192 S., 200 TL, İstanbul, [28306]

Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet-i İdaresi Mukarrerat Defteri (1924-1926) [Hazırlayan: Müslüm Akalın], Mayıs 1999, 80 S., Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı: 20, Tarih Dizisi: 5, [53146]

Cumhuriyet [Gazetesi] 1924-1974 [Hazırlayan: Konur Ertop], 1974, 510 S., 35 TL, Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş., [7218]

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925) Erik Jan Zürcher, [Çeviren: Gül Çağalı Güven], 2003, 216 S., 11,000,000 TL, İletişim Yayınları: 947, Araştırma İnceleme Dizisi: 154, [44381]

Cumhuruyet 1924-1974 [Gazete] 1974, 509 S., 35 TL, İstanbul, [12567]

Devrimler ve Tepkileri 1924-1930 Mahmut Goloğlu, 1972, 326 S., 40 TL, Ankara, Milli Mücadele Tarihi: 6, Türkiye Cumhuriyet Tarihi: 1, [35921]

Devrimler ve Tepkileri (1924-1930) Mahmut Goloğlu, 1972, 325 S., Goloğlu Yayınları: 6, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 1, [23586]

Dış Basında Atatürk ve Türk Devrimi 1922-1924 (Bir Laik Cumhuriyet Doğuyor) [Cilt: 1] [Hazırlayan: Bilal N. Şimşir], 1981, 890 S., 2,000 TL, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXIII: 5, [DİL: İngilizce, Fransızca], [11682/E/FR]

Diyanet İşleri Başkanlığı (Kuruluşu, Çalışması ve Birimlerinin Tanıtılması) (1924-1973) [Hazırlayan: Nail Arslanpay], 1973, 100 S., 12 TL, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 147, [XY9358]

Genel Bütçe Kanunları Madde Metni Özetleri ile Eki Cetvel Listeleri (1924-1994) 1994, 280 S., T. C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: 1994/2, [XZ4483]

Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi 'Hilafet Hareketi' (1919-1924) Doç. Dr. Mim Kemal Öke, 1988, XIII+197 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 995, Kültür Eserleri Dizisi: 127, [38931]

Halife İkinci Abdülmecit (Yurdundan Nasıl Sürüldü-Sonra Nerelerde Yaşadı-ne Zaman ve Nerede Öldü-ne Zaman ve Nerede Gömüldü) (3.3.1924-14.10.1924) S. Keramet Nigar, 1964, 78 S., İnkılap ve Aka Kitabevleri, [45031]

Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik (1924-1928) Seçil Akgün, 280 S., Turhan Kitabevi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar: 9, [35013]

Heybeliada Sanatoryumu-Kuruluş ve Gelişmesi 1924-1955 Dr. Tevfik İsmail Gökçe, 1957, 474 S., T. C. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Heybeliada Sanatoryum Neşriyatı, [48997]

Indan 1921, 1922, 1923, 1924 Sene-i Maliyeleri Darbiyat ve Muamelatı Hakkında Maliye Vekalet-i Celilesine Takdim Olunan Üçüncü Rapor. 3. Rapor. Reusme du Rapport du Directeur de La Monnaire Nationale Pour Les Oparations Des Annees 1921, 1922, 19223, 1924. (MİL // Açıklama: Sonunda 43 Sahife Fransızca İlave Vardır // Saray Cildi) [Cilt: 4 Planş, 13 Levha.] Niyazi Asım, 1925, 408+12+43 S., Matbaa-i Amire, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS3733/O]

Irak'ta Solun Tarihi (Komünist Partisi, İşçi Hareketleri ve Sol, 1924-2004) Ilario Salucci, [Çeviren: Osman Akınhay], Mayıs 2005, XVIII+156 S., Agora Kitaplığı: 68, Siyaset-İnceleme: 13, [63962]

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları Bibliyografyası (1924-1972) [Hazırlayan: Orhan Gülser], 1974, 325 S., 31 TL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1987, [5522]

İngiliz Belgeleriyle Türkiye'de 'Kürt Sorunu' (1924-1938) (Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim Ayaklanmaları) [Hazırlayan: Bilal N. Şimşir], 1991 (2. Baskı), LIII+311+1 S., 20,000 TL, Ankara, [51768]

İngiliz Belgeleriyle Türkiye'de 'Kürt Sorunu' (1924-1938) (Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim Ayaklanmaları) [İmza] [Hazırlayan: Bilal N. Şimşir], 1975, LIII+311 S., Dışişleri Bakanlığı Basımevi, [201110||206]

İstanbul Darülfünunu Türkiyat Entitüsü (Kurulduğu Tarih: 1924) [Yayınlar] 1931, 15 S., İstanbul, [45920]

İş [Bankası] 1924-1974 (50. Yıldönümü) 223 S., [39948]

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 1703-1924 [Cilt: 4] [Hazırlayan: İsmail Hami Danişmend], 1955, 879 S., 15 TL, Türkiye Yayınevi, Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, [5818]

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (1703-1924) [Cilt: 4] İsmail Hami Danişmend, 1972, 709 S., Türkiye Yayınevi, [13695]

Kıbrıs (1878-1924) (Siyasal-Toplumsal Değişimler) [İmza] Hasan Şanlı, 1967, 88+III S., 4 TL, Güneş Matbaacılık T. A. Ş., Ankara, [XX4356]

Konstantinopolis - Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924 Philip Mansel, [Çeviren: Şerif Erol], Kasım 1996, IX+475 S., Sabah [Gazetesi] Kitapları, Olaylar-İnsanlar Dizisi, [AK4502]

Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı (Tarihçe-Teşkilat-Hizmet ve Faaliyetler) (1924-1997) 1999, 978+8 S., T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı, [55342]

Kürtçülük (1924-1999) [Cilt: 2] Bilal N. Şimşir, Şubat 2009 (2. Baskı), 714+1 S., 25 YTL, Bilgi Yayınevi, [XX1981]

L'Evolution de l'Egypte 1924-1950 Marcel Colombe, 1951, XXII+361+1 S., Editions G. P. Maisonneuve, Paris, İslam d'Hier Et d'Aujourd'Hui Volume: 9, [DİL: Fransızca], [70901/FR]Diğer Sayfalar: 1 2   3  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.005 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like '1924'