Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında HÜKÜMETİ / hükümeti Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  HÜKÜMETİ / hükümeti  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 33 Kayıt, Sayfa 1/1, Gösterilen Kayıtlar 1-33)
Arama Formunu Yükle


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız24 Temmuz 1923 de Lozan'da İmza Edilmiş Olan Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelenamenin Yerine Kaim Olmak Üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Teklif Edilen Boğazlar Rejimi Hakkında Mukavelename Projesi 1936, 9 S., T. C. Dış İşleri Bakanlığı, [XZ5023]

43. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1979 [Cilt: 3] 1980, 416 S., T. C. Başbakanlık, O ve M Daire Başkanlığı, Yayın No: 19 Gn. No: 045, [XZ6601]

Adnan Menderes Hükümeti'nin İMF'ye Sunduğu İlk Ekonomik İstikrar Programı (Memorandum) 23 Temmuz 1958 Doç. Dr. Rıza Arslan, Dilek Sürekçi, Ağustos 2009, 257 S., Dora Yayınları, Bursa: 27, [XZ9450]

Amerika Federal Hükümeti ve Çalışma Mekanizması Patricia C. Acheson, [Çeviren: Birol Egeran], Ağustos 1961, 186 S., Varlık: 836, Faydalı Kitaplar: 16, [1073]

Amerika Federal Hükümeti ve Çalışma Mekanizması Patricia C. Acheson, [Çeviren: Birol Egeran], Ağustos 1961, 186 S., 5 TL, Varlık: 836, Faydalı Kitaplar: 16, [19025]

Anadolu Hükümeti Ankarası (Koray Özalp Koleksiyonu) Dr. Koray Özalp, M. Bülent Varlık, Aralık 2019, 224 S., Çankaya Belediyesi, Dış İlişkiler Müdürlüğü, [XZ9402]

Arnavudluk Hakkında Mütalaa-i Muhtasara, Arnavudluk Hükümeti Nasıl Olmalıdır? (BDK - MİL - ÖZEGE; 931 - TBTK; 1396 // Açıklama: 1 Levha) Ahmed Hamdi, 1920, 46 [47+1, Sonyapraklar ve Levha Eksik] S., Matbaa-i Orhaniye, İstanbul, Kütübhane-i İctihad, Aded: 43, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS2546/O]

Arnavudluk Hakkında Mütalaa-i Muhtasara, Arnavud Hükümeti Nasıl Olmalıdır? (BDK - MİL - ÖZEGE; 931 - TBTK; 1396 // Açıklama: 1 Levha) Ahmed Hamdi, 1920, 47 [47+1, +1 ve Levha Eksik] S., Matbaa-i Orhaniye, İstanbul, Kütübhane-i İctihad, Aded: 43, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK8592/O]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1989, 289 S., 13,300 TL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 111, I: a-21, [32982]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Yard. Doç. Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1998, IX+289 S., 700,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, [33838]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1989, 289 S., 13,300 TL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 111, I: A. 21, [35702]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Yard. Doç. Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1998, 289 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, [37949]

CHP Hükümeti Üzerine (Aylık Bültenden Seçme Yazılar 2) 271 S., 40 TL, Tüm İktisatçılar Birliği Yayınları: 23, [38117]

CHP Hükümeti Üzerine Seçme Yazılar [Cilt: 2] 1978?, 271 S., 40 TL, Tüm İktisatçılar Birliği Yayınları: 23, [42998]

Ecevit Hükümeti Susan Bir Meclis Muhalefeti Olmayan Bir Türkiye İstiyor Ocak 1978, 72 S., Adalet Partisi Genel Merkezi Basın Bürosu, [56648]

Hazreti Ebubekir (Hayatı ve Hilafeti [Hükümeti]) Kemal Pilavoğlu, 1950, 176+2 S., 2 TL, Kanaat Basımevi, Ankara, [43631]

İngiltere'nin Hükümeti (BDK - MİL - ÖZEGE; 9192) [Cilt: 1-5] Lovell, A. Lawrence, [Çeviren: Hüseyin Cahid [Yalçın]], 1927, 395+1, 422+2, 409+2, 399+1, 390+1 S., Akşam Matbaası, İstanbul, Oğlumun Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS1154/O]

İngiltere'nin Hükümeti (BDK - MİL - ÖZEGE; 9192) [Cilt: 2. Cilt] Lovell, A. Lawrence, [Çeviren: Hüseyin Cahid [Yalçın]], 1927, 422+2 S., Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, Oğlumun Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS4527//11297/O]

İngiltere'nin Hükümeti (BDK - MİL - ÖZEGE; 9192) [Cilt: 3. Cilt] Lovell, A. Lawrence, [Çeviren: Hüseyin Cahid [Yalçın]], 1927, 409+2 S., Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul, Oğlumun Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS5063//26574/O]

İngiltere'nin Hükümeti (BDK - MİL - ÖZEGE; 9192) [Cilt: 1. Cilt] Lovell, A. Lawrence, [Çeviren: Hüseyin Cahid [Yalçın]], 1927, 395+1 S., Akşam Matbaası, İstanbul, Oğlumun Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS5064//26575/O]

İngilterenin Hükümeti [Cilt: 5] A. Lawrence Lowell, [Çeviren: Hüseyin Cahit Yalçın], 1927, 390+1 S., Akşam Matbaası, İstanbul, [26576]

Kars Milli İslam Şurası (5.11.1918-17.1.1919) ve Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyyesi 18 Ocak-13 Nisan 1919 (Belgeler-Fotoğraflar) Cem-Ender Arslanoğlu, 333 S., Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, [19610]

Kars Milli-İslam Şurası (5.11.1918-17.5.1919) ve Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesi (18 Ocak-13 Nisan 1918) [Hazırlayan: Cem-Ender Arslanoğlu], 331 S., Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları: 20, [45397]

Kıbrıs Meselesi (1954-1959) (Türk Hükümeti ve Kamuoyunun Davranışları) (Karşılaştırmalı İnceleme) Dr. Fahir H. Armaoğlu, 1963, IX+585 S., 36 TL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 156-138, [41644]

Oltu Şura Hükümeti'nin Ermeni Mücadelesi (Yaşin Haşimoğlu'nun Hatıraları) Yaşin Haşimoğlu, [Hazırlayan: Dr. Erdal Aydoğan], 2005, 280+f S., 12 YTL, Salkımsöğüt Yayınları: 16, Hatıra Dizisi: 1, [KONU: ANI/HATIRAT], [47237]

Ormanlarımız ve Cumhuriyet Hükümeti'nin Orman Davası Niyazi Acun, 1945, 263 S., Ankara, [50991]

Rus Hükümeti Yahud Kamçı Saltanatı (BDK - MİL - ÖZEGE; 17135) Seignobos, Charles, [Çeviren: H. Z.], 1327, 95+1 S., Matbaa-i Cihan, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS5636/O]

TBMM Hükümeti (Kuruluşu, Evreleri, Yetki ve Sorumluluğu) (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923) Yard. Doç. Dr. Yavuz Aslan, 2001, 206 S., Yeni Türkiye Yayınları, Tarih Serisi: 3, [37842]

Teşkilat-ı Mahsusa (Osmanlı Hükümeti ve Araplar 1911-1918: Teşkilat-ı Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma) Dr. Philip Stoddard, [Çeviren: Tansel Demirel], Kasım 1993, 204+4 S., Arba Yayınları: 60, Tarih/Anı Dizisi: 22, [AK4795]

TSK Tarihi- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920-29 Ekim 1923) [Cilt: IV/1] Şükrü Erkal, 1984, 596+h+f S., 800 TL, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, [23070]

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920-29 Ekim 1923) - Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi [Cilt: IV/1] [Hazırlayan: Şükrü Erkal], 2001, XVII+598+Belge+h+f S., 7.50 TL, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları: 2001/44, [55406]

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Hükümeti Arasında Mün'akit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi 1929, 13 S., T. C. Hariciye Vekaleti, [13863]

Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar-İlk Kıpçaklar (M. Ö. VIII-M. S. VI yy) ve Son Kıpçaklar (1118, 1195) ile Ortodoks Kıpçak Atabekler Hükümeti (1267-1578) (Ahıska/Çıldır Eyaleti Tarihi'nden) Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1992, XXIII+278+h S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII: 121, [45197]Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.003 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'HÜKÜMETİ'