Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında HAKAYIK / hakayık Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  HAKAYIK / hakayık  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 24 Kayıt, Sayfa 1/1, Gösterilen Kayıtlar 1-24)
Arama Formunu Yükle


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen TıklayınızAtabetü'l-Hakayık Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki, [Hazırlayan: Reşid Rahmeti Arat], 1951, 163+LXXXI+CLXXIII Tıpkı S., 10 TL, Türk Dil Kurumu Yayınları, C.II: 32, [26422]

Atebetü'l-Hakayık Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki, [Hazırlayan: Reşid Rahmeti Arat], 1992 (2. Baskı), 163+CLXXII S., 46,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 32, [20153]

Bahrü'l-Hakayık Hatiboğlu, [Hazırlayan: Prof. İsmail Hikmet Ertaylan], 1960, 23+Tıpkı S., 4.40 TL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 861, [25928]

Bahrü'l-Hakayık Hatiboğlu, 1960, 23+Tıpkı S., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 861, [41180]

Er-Riyazu't-Tasavvufiye (Tarih-i Tasavvuf Hakayık-ı Sufiyye Rical-i Sufiyye) (TBTK; 495) Abdülhakim Arvasizade, 1341, 3+159+3 S., Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK5987/O]

Felsefe-i Mevlana. Hakayık-ı Ezkar-ı Mevlana (BDK - MİL - ÖZEGE; 5471) Mevlana Celaleddin-i Rumi, [Çeviren: Ali Feyzi B. Osman], 1283, 458 S., Bosnavi El-Hac Muharrem Efendi Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS4375/O]

Hadaikü'l-Hakayık Fi Tekmileti'ş-Şakaik (MİL - ÖZEGE; 6556 - TBTK; 5054) [Cilt: 1. Cilt] Nev'izade Ataullah Ata'i, 1268, 15+387 S., Matbaa-i Amire, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS6151/O]

Hadaikü'l-Hakayık Fi Tekmileti'ş-Şakaik (MİL - ÖZEGE; 6556 - TBTK; 5054) [Cilt: 2. Cilt] Nev'izade Ataullah Ata'i, 1268, 390-771 S., Matbaa-i Amire, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS6152/O]

Hakayık-i İnsaniyeden Bir Nebze. İnsanın ve Hayvanatın Ahval-i Fizyolojiye ve Psikolojiyesinen Bahistir (BDK - ÖZEGE; 6624) İbnü'r-Rüşdü Osman Rahmi, 1323, 68 S., Asır Matbaası, İstanbul, Asır Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK3128/O]

Hulasatü'l-Hakayık ve Mektubat-ı Hace Muhammed Lutfi Hace Muhammed Lutfi, Mayıs 2006 (4. Baskı), 848 S., Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı - Damla Yayınevi, [AK2233]

İhtilal ve İnkılab-i Osmani. 31 Mart - 14 Nisan 1325 Hadisat, İhtisasat, Hakayık (AEKMK - BDK - MİL - ÖZEGE; 8534 - TBTK; 128) Yunus Nadi [Abalıoğlu], 1325, 240 S., Cihan Matbaası, İstanbul, [KONU: ANI/HATIRAT], [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS5413//41186/1/O]

Kırk Ambar - Lehçe-t-ül Hakayık [Cilt: 2] Cemil Meriç, [Hazırlayan: Mahmut Ali Meriç], 2009 (2. Baskı), 546 S., İletişim Yayınları: 1177, Cemil Meriç Bütün Eserleri: 10, [XX5465]

Lehçetü'l Hakayık 'Hakikatlerin Dili' Ali Bey, [Hazırlayan: Şemseddin Kutlu], 303 S., 10 TL, Tercüman Gazetesi, 1001 Temel Eser: 32, [39294]

Lehçetü'l Hakayık (Hakikatlerin Dili) Ali Bey, [Hazırlayan: Şemseddin Kutlu], 304 S., 15 TL, Tercüman Gazetesi, 1001 Temel Eser: 32, [3263]

Mecamiü'l-Hakayık+Şerh-i Mecamiü'l-Hakayık Minel Usuli Ebu Said El Hadimi ([Ozege de Yok]) Ebu Said Muhammed El-Hadimi, ?, 1308, 47, 336 S., Matbaa-i Amire, İstanbul; Dar-Üt-Tıbaat-ül Amire, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0452/O]

Şahidü'l-Hakayık (ÖZEGE; 18549 - TBTK; 5256) [Cilt: 1. Cüz] Abdülmesih Yohanna Avidaranyan, 64+1 S., Avidaranyan Matbaası, Şumnu [Özege de Filibe Yazıyor], [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS3804/O]

Umdetü'l-Hakayık (Muhtevası: 5: Tuna Şark Ciheti Muharebatı; 6: Balkanlardan Ricat) [6. Cildin Haritası Eksik] (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Levha) [Cilt: 5, 6] Süleyman Paşa, 1928, 493, 483 S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şube Neşriyatı, Askeri Mecmua Tarih Kısmı 3. Sene: 11-Askeri Mecmua 69 ve 70'e Mülhak, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK2103/O]

Umdetü'l-Hakayık (Muhteviyatı: Süleyman Paşa'nın Tercüme-i Hali, İfade-i Müstensih, Kara Dağ Kısmında İkinci Seferin Birinci Devre, Sırb Muharebesi) (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Planş, 4 Levha) [Cilt: 1] Süleyman Paşa, 1928, 1+61 [Haritalar Eksik] S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şube Neşriyatı, Askeri Mecmua Tarih Kısmı 3. Sene Sayı 10-Askeri Mecmua 69'a Mülhak, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK4145/O]

Umdetü'l-Hakayık (Muhteviyatı: Rusya Muharebesi) (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Levha) [Cilt: 2] Süleyman Paşa, Eylül 1928, 187 [Haritalar Eksik] S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şube Neşriyatı, Askeri Mecmua Tarih Kısmı 3. Sene Sayı 11-Askeri Mecmua 70'e Mülhak, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK4146/O]

Umdetü'l-Hakayık (Muhteviyatı: Balkanlardan Ricat) (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Levha) [Cilt: 6] Süleyman Paşa, Eylül 1928, 483 S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şubesi, [AK4147]

Umdetü'l-Hakayık (Muhteviyatı: Tuna Şark Ciheti Muharebatı) (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Levha) [Cilt: 3] Süleyman Paşa, 1928, 460 S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şubesi, [AK4148]

Umdetü'l-Hakayık (Muhteviyatı: 4: Tuna Şark Ciheti Muharebatı; 5: Tuna Şark Ciheti Muharebatı) (ÖZEGE; 21993) [Cilt: 4+5] Süleyman Paşa, 1928, 492+493 S., Askeri Matbaa, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 10 Şube Neşriyatı, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK4561/O]

Umdetü'l-Hakayık (ÖZEGE; 21993 // Açıklama: 1 Planş, 4 Levha [Arkadaki 4 Harita Eksik]) Süleyman Paşa, 1928, 1+61 S., Askeri Matbaa, İstanbul, Askeri Mecmua Tarih Kısmı 3. Sene: 10, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS4015/O]

Zübdetü'l-Hakayık Tercümesi. Gayet'üd-Dekaik (BDK - MİL) Aziz B. Muhammed El-Nefesi, [Çeviren: Hafız Mehmed Ayıntabi], 1291, 112 S., [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS1489/O]Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.004 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'HAKAYIK'