Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında HAREKAT / harekat Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  HAREKAT / harekat  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 32 Kayıt, Sayfa 1/1, Gösterilen Kayıtlar 1-32)
Arama Formunu Yükle


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen TıklayınızBirinci Dünya Harbinde Türk Harbi - Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekat) [Cilt: 5/2] 1978, 440+h+f+t S., Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları: 3, [11769]

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekat) [Cilt: 5/2] 1978, 507+f+h S., 40 TL, T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Harb Tarihi Dairesi Resmi Yayınları: 3, [20704]

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekat) [Cilt: 5/2] 1978, 507+f+h S., 40 TL, T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Harb Tarihi Dairesi Resmi Yayınları: 3, [20705]

Büyük Harpte Kafkas Harekat Mıntıkasında 2. Ordunun 1332 (1916) Yaz ve Sonbahar Muharebeleri Salahattin Selışık, 1944, 31+h S., 133 Sayılı Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı: 62, [AK3295]

Cevami İlm En-Nucüm ve Usul El-Harekat Es-Semaviyye (Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları) * Şerhu'l-Mülahhas Fi İlmi'l-Hey'e (Astronomiye Giriş) El-Fergani, Kadızade Er-Rumi, [Çevirenler: Yavuz Unat, Ömer Türker], 2012, 423+Tıpkı S., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3347, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Bilimin ve Felsefenin Doğulu Öncüleri Dizisi: 14, [XY6092]

Çanakkale Muhaberatı (Cihan Harbinde Osmanlı Harekat-ı Tarihçesi) / The Dardanelles Campaign (A Short History of Turkish Operations in the Great War) [Hazırlayanlar: Bülent Özdemir, Abdülmecit Mutaf], 2012, VII+172 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, IV/A-2-2.2: 2, [DİL: İngilizce], [XY6468/E]

Ermeni Amal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi Tesavir ve Vesaik / Die Ziele und Taten ... / the Armenian Aspirations ... / Aspirations Et Movuments Revolutionnaires Armeniens [Albüm 1 & 2] VII+64+64 S., Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarlar Odası Eğitim ve Kültür Yayınları No.: 5, [52063]

Ermeni Komitelerinin a'mal ve Harekat-ı İhtilaliyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) [Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz], Ağustos 1983, 432 S., 350 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 535, [35047]

Ermeni Komitelerinin a'mal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyyetden Evvel ve Sonra) [Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz], Ağustos 1983, 432+f S., 350 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 535, [36165]

Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyesi. İlan-ı Meşrutiyetden Evvel ve Sonra (AEKMK - BDK - MİL - ÖZEGE; 5033 - TBTK; 10160 // Açıklama: 73 Planş) 1332, 323 S., Matbaa-i Amire, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK223/O]

Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) [İmza, Aydın Sami Güneyçal'a] [Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz], Ağustos 1983, 432 S., 350 TL, Ankara, [XZ7673]

Ermeni Komitelerinin a'mal ve Harekat-ı İhtilaliyyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) [Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz], Ağustos 1983, 432 S., 350 TL, Ankara, [22640]

Harekat (Mehmetçiğin Güneş Operasyonu) Mutlu Çölgeçen, Mart 2008, 214 S., Çağlar Yayınları: 10, [MESUT1007||269]

Harekat (Sevk ve Muharebe) 1961, 567 S., Genelkurmay Başkanlığı, Sahra Talimatnamesi: ST 100-5, [GY186]

Harekat (Sevk ve Muharebe) Kasım 1965 (2. Baskı), V+398+VI S., Genelkurmay Başkanlığı, Sahra Talimnamesi: ST 100-5, [XZ7513]

Harekat Alanında Ulaştırma Hizmeti (Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Talimatnamesi St 55-6) [Amerikan Talimatnamesinin Remzi, Seri No. ve Basım Tarihi: FM 55-6 October 1955] 1960, V+185 S., 1.40 TL, Genelkurmay Basımevi, Ankara, [XX8194]

Harekat Sahası Lojistiği [Çeviren: Zahit Kıralı], 1950, 2+17 S., 0.15 TL, 394 Sayılı Donanma Dergisinin Ekidir, M. S. B. Dz. Kv. K. Eğitim Şubesi, [XZ5859]

Harekat-ı Bahriye (AEKMK - ÖZEGE; 6913 - TBTK; 7673 // Açıklama: 18 Kroki) [Cilt: 1] Julien Stafford Corbett, [Aktaran : Ali Rıza Seyfi [Seyfioğlu]], 1928, 8+706 S., Deniz Matbaası, İstanbul, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye XII. Deniz Şubesi Neşriyatından, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK7495/O]

Harekat-ı Bahriye (ÖZEGE; 6913 - BDK - TBTK; 12566 // Açıklama: 17 Levha) [Cilt: 2] Julien Stafford Corbett, [Çeviren: Ali Rıza Seyfi [Seyfioğlu]], 1926, 5+678 S., Matbaa-i Bahriye, İstanbul, T.C. Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Bahriye Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyatı, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [AK1019/O]

Harekat-ı Cesime-i Askeriye. Ta'biye-i Cesime Beyanındadır (BDK - TBTK; 9470) [Cilt: 2. Kısım 1. Cilt [Ozege de 1. Cilt 2. Kısım Yazıyor]] Edhem İbrahim Paşa, 1289, 317 S., Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0675/O]

Harekat-ı Cesime-i Askeriye. Ta'biye-i Cesime Beyanındadır (BDK - TBTK; 9470) [Cilt: 2. Kısım 2. Cilt [Ozege de 2. Cilt 2. Kısım Yazıyor]] Edhem İbrahim Paşa, 1289, 164 S., Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0676/O]

İstiklal Savaşında Kocaeli Bölgesindeki Harekat [Krokiler Eksik] Kazım Aras, 1939, 175 S., 102 Sayılı Askeri Mecmua'nın Tarih Kısmı: 43, [AK5623]

İştirak Etmediğimiz Harekat. Tarih-i Osmani ve Keşfiyat, Rönesans ve Reform Harekatı (BDK - MİL - ÖZEGE; 9554) Celal Nuri [İleri], 1917, 76+4 S., Matbaa-i Orhaniye, İstanbul, Cemiyet Kütübhanesi: 737, Efkar-ı Cedide Kütübhanesi, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS3215/O]

Kansız Mücadelenin Kanlı Yüzü-Psikolojik Harekat ve PKK Ahmet Çeşme, Mart 2005, 384 S., IQ Kültür Sanat Yayıncılık: 118, Araştırma-İnceleme Dizisi: 84, [52028]

Saika-yı Zafer. 1270 Senesinde Devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti Beyninde Tehaddüs Eden Muharebenin Tarihçe ve Harekat-ı Askeriyesidir (MİL - ÖZEGE; 17346 - TBTK; 14077 // Açıklama: Resimli) [Cilt: 1. Cilt] Giridi Hüseyin Hüsnü, 1292, 136 S., İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0813/O]

Tanksız Topsuz Harekat Fatih Güllapoğlu, 1991, 137 S., Tekin Yayınevi, [30026]

Türk İstiklal Harbi - Batı Cephesi-Sakarya Meydan Muharebesinden Önceki Olaylar ve Mevzi İlerisindeki Harekat (25 Temmuz-22 Ağustos 1922) [Cilt: II/5/1] 1972, 314 S., 5.25 TL, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları, Seri No:1, [29448]

Türk İstiklal Harbi - Batı Cephesi-Sakarya Meydan Muharebesinden Önceki Olaylar ve Mevzi İlerisindeki Harekat (25 Temmuz-22 Ağustos 1921) [Cilt: II/5/1] 1972, 314 S., 5.25 TL, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları, Seri No:1, [29973]

Türk İstiklal Harbi - Batı Cephesi - Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) ve Sonraki Harekat (14 Eylül-10 Ekim 1921) [Cilt: II/5/2] 1972, VIII+504+h S., 10 TL, Genel Kurmay Başkanlığı Harb Tarihi Resmi Yayınları Seri No:1, [62101]

Türk İstiklal Harbi-Batı Cephesi-Sakarya Meydan Muharebesinden Önceki Olaylar ve Mevzi İlerisindeki Harekat (25 Temmuz-22 Ağustos 1922) [Cilt: 2/5/1] 1972, 314 S., 5.25 TL, T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Harb Tarihi Dairesi Resmi Yayınları: 1, [20695]

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi - Balkan Harbi (1912-1913) - Garp Ordusu - Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu(nun Harekat ve Muharebeleri) [Cilt: III/1] Reşat Hallı, 1979, XIII+536+h+f S., 4,550 TL, T. C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, [XY2317]

Türkiye Harekat Bölgeleri Rehberi (Hizmete Özel) [39 Nolu Nüsha] [Cilt: 1-2] 1954, 54+h S., T. C. M. M. V. Erkanıharbiyesi Umumiye Riyaseti, Harekat Başkanlığı Harekat Dairesi II. S. 2nci Ks. Sayı: 192637, [52870]Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.004 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'HAREKAT'