Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında KİTLE / kitle Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  KİTLE / kitle  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 39 Kayıt, Sayfa 1/1, Gösterilen Kayıtlar 1-39)
Arama Formunu Yükle


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen TıklayınızDemokratik Kitle-Meslek Örgütleri: Perspektifler/Sorunlar *Muhtelif*, Eylül 1990, 159 S., Sağlık ve Toplum Yayınları: 1, [İHSAN A||2392]

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı (Disk Eğitim Notları) Ağustos 1978 (2. Baskı), 358+9 S., 50 TL, Disk Yayınevi Genel Sıra No: 1, Eğitim Dizisi: 1, [XZ5724]

Eğlendirerek Hükmetmek (Halklara Karşı Kitle Kültürü) Taarruz (Dergisi) (Özgürlükçü ve Toplumsal Taarruz, Fransa), [Çeviren: Yusuf Polat], Mayıs 2013, 256 S., Heretik Yayınları: 3, Popüler Kültür Dizisi: 1, [XY6408]

Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı Wilhelm Reich, [Çeviren: Bertan Onaran], Aralık 1979 (2. Baskı), 479 S., Payel Yayınları: 39, Bilgi Dizisi: 21, [70399]

Halk Eğitimi (I. Kitap-Halk Eğitimine Giriş; II. Kitap-Kitle İletişim Araçlarıyla Halk Eğitimi; III. Kitap-Türkiye'de Halk Eğitimi) Prof. Dr. Cevat Geray, 1978 (2. Baskı), XXVI+515 S., 50 TL, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları No: 73, [XY5493]

İletişim ve Toplum (Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar) İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Mayıs 1990, 239 S., Bilgi Yayınları, Özel Dizi: 25, [49434]

İşçi Kitle Partisi Üzerine Ağustos 1995, 80 S., Evrensel Basım Yayın, [İHSAN A||2388]

Kesin İnançlar (Kitle Hareketlerinin Anatomisi) Eric Hoffer, [Çeviren: Erkul Günur], Ekim 1998 (7. Baskı), XIX+252 S., İm Yayın Tasarım, Toplumbil-im Kitapları, [XX7979]

Kesin İnançlılar (Kitle Hareketlerinin Anatomisi) Eric Hoffler, [Çeviren: Erkul Günur], 1978, 211 S., Tur Yayınları, [18589]

Kesin İnançlılar-Kitle Hareketlerinin Anatomisi Eric Hoffer, [Çeviren: Erkil Günur], 1980 (3. Baskı), 191 S., 90 TL, Tur Yayınları: 21, [8167]

Kitle Haberleşme Kuramları (Ders Notları) Gencay Şaylan, 1978, 84 S., 50 TL, Ankara, [XY301]

Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş (Seçilmiş Parçalar) Doç. Dr. Ünsal Oskay, 1985 (3. Baskı), XX+374 S., 900 TL, Ankara Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu Yayınları: 7, [XY5382]

Kitle İletişim Araçları ve Kişilik Haklarının Korunması Cevat Özel, Haziran 2003, 352 S., Arion Yayınevi, Hukuk Dizisi: 02, [57199]

Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı [Bilimsel Kurultay, 21-23 Ekim 1994] *Muhtelif*, Şubat 1995, 11 S., Dil Derneği Yayınları: 6, [68157]

Kitle İletişim Araçları ve Şiddet (1985 Yılı 8. Seminer Tutanakları) [25-27 Kasım 1985] 1986?, 116 S., Hürriyet Vakfı, Eğitim Yayınları No: 8, [XZ5561]

Kitle İletişim Kuramları [Derleyen/Çeviren: Erol Mutlu], Eylül 2005, 463+1 S., Ütopya Yayınları: 121, Medya-İletişim Dizisi: 121, [62679]

Kitle İletişim Sistemleri (Basın, Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesi) A. Raşit Kaya, Ekim 1985, XIII+174 S., Teori Yayınları, [XY5383]

Kitle İletişim Tekniklerindeki Gelişme ve Yazılı Basının Geleceği (1982 Yılı II. Seminer Tutanakları) 1983?, 129 S., Hürriyet Vakfı, Eğitim Yayınları No: 2, [XX7739]

Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar Korkmaz Alemdar, Raşit Kaya, Eylül 1983, XIII+232 S., 400 TL, Savaş Yayınları, İletişim Teorisi ve Sorunları Dizisi: 1, [XY5011]

Kitle Kültürü Efsanesi Alan Swingewood, [Çeviren: Aykut Kansu], 1996, 197 S., Bilim ve Sanat Yayınları, [70744]

Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür Louis Dollot, [Çeviren: Özlem Nudralı], Mayıs 1991, 115 S., İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi: 31, [26658]

Kitle Örgütleri Yaısı ve İşleyişi 23 S., 0 TL, Sosyal-İş Sendikası, Eğitim Notları Dizisi: 2, [4666]

Kitle Psikolojisi Sigmund Freud, [Çeviren: Kamuran Şipal], Eylül 1975, 119+V S., Bozak Yayınları: 13, Psikoloji Dizisi: 9, [XY7509]

Kitle Psikolojisi Sigmund Freud, [Çeviren: Kamuran Şipal], Ekim 1996, 107+1 S., Cem Yayınevi, Psikoloji Dizisi, [XY8884]

Kitle Savaşının Ustası Mareşal Jukov Georgiy K. Jukov, [Çeviren: İhsan Gürkan], 1982, 420 S., 350 TL, Baskan, İkinci Dünya Savaşı Belgeseli, [36326]

Kitle Süsü Siegfried Kracauer, [Çeviren: Orhan Kılıç], Aralık 2011, 298+4 S., Metis Yayınları, Metis Edebiyatdışı, [XY3247]

Kitle ve Sınıf Sendikacılığı 1977, 60 S., 0 TL, Sosyal-İş Sendikası, Eğitim Notları Dizisi: 6, [4669]

Mahremiyet ve Kutsallık (Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari) Beatriz Colomina, [Çeviren: Aziz Ufuk Kılıç], Haziran 2011, XVII+379 S., Metis Yayınları, Edebiyat Dışı-Kent ve Mimarlık, [XY1853]

Medya Kültürleri (Sosyal Teori ve Kitle İletişimi) Nick Stevenson, [Çevirenler: Göze Orhon, Barış Engin Aksoy], Nisan 2008, 398+2 S., Ütopya Yayınları: 161, Medya-İletişim Dizisi, [XY6443]

Modern Pedagoji ve Psikoloji Açısından İslam'da Kitle Eğitimi Dr. Hasan Küçük, Mart 1976, 315 S., 20 TL, Sırdaş Yayınları Umumi Neşriyat No: 4, İnceleme Eserler Serisi: 2, [ALPASLAN1109||435]

Modernizm ve Kitle Toplumu Erhan Atiker, Ekim 1998, 219+5 S., Vadi Yayınları: 98, Toplum Dizisi: 35, [63570]

Orta Doğu'Daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve Türkiye A. Serdar Erdurmaz, Şubat 2003, 303 S., Ümit Yayıncılık, Ufuk Dizisi: 147, [69265]

Öteki Kuram (Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi) İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, 2005 (2. Baskı), X+11-480 S., ERK, [64278]

Popüler Kültür ve İletişim (Halk Kültürü-Kitle Kültürü ve Popüler Kültürün Üretim Dağıtım Tüketim Pratiklerinin Doğası) Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Şubat 2005 (2. Baskı), 367 S., ERK, [54145]

Toplumda Kitle Hareketleri ve Gerçek İnanç Adamı (Kitle Hareketlerinin Ortak Yönleri Üzerinde Düşünceler) Eric Hoffer, [Çeviren: Erkil Günur], 1968, 134+6 S., 10 TL, Bozak Matbaası, [XX7873]

Türkiye'de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın *Muhtelif*, [Derleyen: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar], 2009, XVII+848 S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, [XX6259]

XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri (Kuramsal Bir Yaklaşım) Doç. Dr. Ünsal Oskay, 1982, XV+446 S., 400 TL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 495, [43095]

Yaşasın Meşhuriyet Çağı! (Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri) Tayfun Atay, Eylül 2004, 160 S., Epsilon Yayıncılık, [63759]

Kesik Deprem Perdeleri ve Kütle Yığılmaları İçeren Binalarda Toplam Taban Kesme Kuvvetinin Kat Hizalarına Dağıtımı Kamil Korkut, Kasım 1981, 168 S., 150 TL, TÜBİTAK, Yapı Araştırma Enstitüsü Yayın No: 049, [AK6797]Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.003 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'KİTLE'