Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında KAFKAS / kafkas Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  KAFKAS / kafkas  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 91 Kayıt, Sayfa 1/2, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1827-1828 Rus-İran Harbi (Kafkas Dairei Askeriyesi Erkanıharbiyesince Tetkik ve Tahrir Edilmiştir) [Çeviren: Ömer Halis], 1932, 34+h S., B. E. Rs. X. Ş., [AK1265]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 94+1+h S., 117 Sayılı Askeri Mecmuaı, [XX3740/4]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 95 S., 0.35 TL, Askeri Mecmua, 117 Sayıya Ek, [18898]

1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi) Celal Erkin, 1940, 94+h S., Askeri Mecmua Lahikası: 117, [23088]

1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi W. E. D. Allen, Paul Muratoff, 1966, 525 S., 5.70 TL, Genelkurmay Basımevi, Ankara, [15452]

1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi W.E.D. Allen, Paul Muratoff, 1966, 525 S., Genelkurmay Basımevi, Ankara, [21590]

Ammalat Bek (Marlinsky'den Bir Kafkas Hikayesi) Marlinsky, [Çeviren: Sedat Özden], Aralık 1989, 203+f+4 S., Kayıhan Yayınevi Umumi Neşriyatı nu: 26, Tarihi Kahramanlık Hikayesi Serisi: 1, [KONU: ROMAN], [AK891]

Bir Kafkas Göçmeninin Anıları Musa Ramazan, [Hazırlayan: Gökhan M. Menteş], 2001 (2. Baskı), 241 S., Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, Kafkas Derneği Yayınları: 16, [KONU: ANI/HATIRAT], [41972]

Bir Kafkas Romanı Aleksandr Kazbek, [Çeviren: Niyazi Ahmet], 1941, 156 S., 0.40 TL, Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane, [KONU: ROMAN], [12081]

Bir Neslin Dramı (Kafkas Cephesinden, Çarlık Rusyasında Tutsaklıktan Anılar) Hüsamettin Tuğaç, 1975, 235 S., Çağdaş Yayınları, Tarih-Gezi-Anı-Olay: 3, [KONU: ANI/HATIRAT], [35936]

Bir Neslin Dramı (Kafkas Cephesinden, Çarlık Rusyasında Tutsaklıktan Anılar) Hüsamettin Tuğaç, Haziran 1975, 236 S., Çağdaş Yayınları, Tarih-Gezi-Anı-Olay: 3, [KONU: ANI/HATIRAT], [2571]

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi - Kafkas Cephesi - 3üncü Ordu Harekatı [Cilt: 1] 1993, XXV+879+h S., T. C. GenelKurmay Başkanlığı, [26693]

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi - Kafkas Cephesi - 3üncü Ordu Harekatı [Cilt: 2] 1993, XXII+803+h S., T. C. GenelKurmay Başkanlığı, [26694]

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi - Kafkas Cephesi, 2nci Ordu Harekatı 1916-1918 [Cilt: II/2] Fikri Güleç, 1978, 352+h S., T. C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, Seri No: 3, [36075]

Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesi Hatıraları Aziz Samih İlter, [Hazırlayanlar: Zekeriya Türkmen, Elmas Çelik], 2007, 116+h S., Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, [KONU: ANI/HATIRAT], [67712]

Büyük Harpte Kafkas Cephesindeki Muharebeler Guze, [Çeviren: Hakkı], 1931, 106+3 Kroki S., Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı: 20, [KONU: ANI/HATIRAT], [61874]

Büyük Harpte Kafkas Harekat Mıntıkasında 2. Ordunun 1332 (1916) Yaz ve Sonbahar Muharebeleri Salahattin Selışık, 1944, 31+h S., 133 Sayılı Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı: 62, [AK3295]

Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları (Zivinden Peteriçe) Aziz Samih, 1934, 114 S., B. E. ce Neşredilmiştir, [KONU: ANI/HATIRAT], [AK3296]

Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvve i Seferiye (52. Tümen) (Bağdadın Sukutundan Mütarekenin Akdine Kadar) [Krokiler Eksik] [Cilt: 2] Hulusi Baykoç, Haziran 1942, 85 S., 125 Sayılı Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı: 60, [AK4822]

Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52. Tümen) Hulusi Baykoç, Eylül 1938, 2+112+h S., 110 Sayılı Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı: 51, [AK4823]

Büyükharpte Baku Yollarında 5. Kafkas Piyade Fırkası [Haritaları ve Arka Kapağı Eksik] Rüştü, Haziran 1934, 3+218 S., Askeri Mecmua'nın Tarih Kısmı: 34, [KONU: ANI/HATIRAT], [XY3344]

Büyükharpte Kafkas Cephesi (Methal: Teşkilat, Seferberolma, Tecemmü, Harp İlanına Kadar) [Haritalar Eksik] [Cilt: 1] Baki, 1933, 180 S., B. E. Rs. X. Şb., [56705]

Büyükharpte Kafkas Cephesi (Harp Başından Sarıkamışa [Hariç] Kadar) [Cilt: 2] Baki, 1933, 374 [Haritalar Eksik] S., B. E. Rs. X. Şb., [AK746]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1989, 289 S., 13,300 TL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 111, I: a-21, [32982]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Yard. Doç. Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1998, IX+289 S., 700,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, [33838]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1989, 289 S., 13,300 TL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 111, I: A. 21, [35702]

Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Yard. Doç. Dr. Ahmet Ender Gökdemir, 1998, 289 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, [37949]

Çengi * Kafkas * Süleyman Musli (Bütün Eserleri/Romanlar V) Ahmet Midhat Efendi, [Hazırlayanlar: Erol Ülgen, Fatih Andı], 2000, VIII+603 S., 5,000,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 762, Yenitürk Edebiyatı: 2, Kaynak Metinleri Dizisi, [KONU: ROMAN], [68338]

Çerkesler (Kafkas Sürgünü: Vatansız Bırakılan Bir Halk) Nihat Berzeg, 2006, 311 S., Çiviyazıları: 211, Mjora: 40, [68260]

Çerkesya'nın Ruslar Tarafından İşgali (Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi) Semen Esadze, [Çeviren: Murat Papşu], Temmuz 1999, 134+2 S., Kafkas Derneği Yayınları: 7, [68339]

Çipxe Kafkas Aile Damgaları [Hazırlayan: Ajiyba Zafer Süren], Temmuz 2001, 207 S., As Yayınları, Tarih Dizisi: 4, [AK5978]

Esaretin Acı Hatıraları ve 37. Kafkas Fırkasının Trabzon'u İstirdadı 'Kurtuluş' Sadi Selçuk, 1955, 111 S., 2.50 TL, Ülkü Basımevi, Konya, [KONU: ANI/HATIRAT], [21336]

Fabller, Masallar ve Öyküler * Kafkas Tutsağı [Bir Sayfa Kiril Alfabesiyle Metin, Karşı Sayfa Latin Harflerle Tercüme] Lev Nikolayeviç Tolstoy, [Çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu], 2000, 56 Çift+47 [Sözlük] S., Multilingual Yabancı Dil Yayınları, [KONU: HİKAYE], [DİL: Rusça], [XY7144/RUS]

Gürcistan ve Maveray Kafkas Hakkındaki Osmanlı Belgeleri (XVII-XVIII Yüzyılları) [Cilt: 2] [Çeviren/Hazırlayanlar: Asparuh Velkov, Nodar Şengelia], 1989, Tiflis, [XXIII Kitap], [DİL: Osmanlıca, Gürcüce], [ALFABE: Arap], [41768/O/GÜRCÜ]

Harp Hatıralarım (Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi) [Künye Sayfası Yok] Mülazım Mehmet Sinan, [Hazırlayan: Servet Avşar], 192 S., Vadi Yayınları, [KONU: ANI/HATIRAT], [XX3553]

Harp Hatıralarım (Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi) Mülazım Mehmet Sinan, [Hazırlayanlar: Hasan Babacan, Servet Avşar, Muharrem Bayar], Mart 2006, 192 S., Vadi Yayınları: 208, Tarih Dizisi: 7, [KONU: ANI/HATIRAT], [AK3568]

Hayatımın Önemli Noktalarından: Esaretin Acı Hatıraları ve 37. Kafkas Fırkasının Trabzonu Düşmandan İstirdadı 'Kurtuluş' Sadi Selçuk, 1955, 112 S., 2.50 TL, Ülkü Basımevi, Konya, [KONU: ANI/HATIRAT], [49513]

Hazar Petrolleri, Kafkas Kördüğümü ve Türkiye [İmza] Yasin Aslan, Eylül 1997, 209+h S., Ankara, [52590]

Hazar Petrolleri, Kafkas Kördüğümü ve Türkiye Yasin Aslan, 2005 (2. Baskı), 228+h S., Berikan Yayınevi, [XX9000]

I. Dünya Savaşı Yılları ve Kafkas Cephesi Anıları Vasfi Şensözen, [Hazırlayan: Saro Dadyan], Nisan 2013, 170+f+2 S., Okuyan Us Yayın Eğitim, Tarih/İnceleme: 14, [KONU: ANI/HATIRAT], [AK6513]

İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi (29 Tümen ve 3 Alay Sancağı) /Hatıralar) Arif Baytın, 1946, 143+h S., 2 TL, İstanbul, [KONU: ANI/HATIRAT], [46470]

Kafdağı'nın Bu Yüzü (Türkiye'deki Kafkas Kökenliler) Metin Sever, Ekim 1999 (2. Baskı), 190 S., Doğan Kitap, Konumuz Türkiye, [63095]

Kafkas Cephesinde X. K. O. nun, Büyükharbin İptidasından Sarıkamış Muharebeleri Nihayetine Kadar Harekatı [Cilt: 1] Salahaddin, 1931, 72+f S., 83 Numaralı Askeri Mecmua'nın Tarih Kısmı: 24, [AK6134]

Kafkas Cephesinde X. K. O. nun, Büyükharbin İptidasından Sarıkamış Muharebeleri Nihayetine Kadar Harekatı [Cilt: 2] Salahaddin, 1933, 140+h [18-24. Krokiler Var] S., 88 Numaralı Askeri Mecmua'nın Tarih Kısmı: 29, [XZ4856]

Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği Dr. Tuncay Öğün, 1999, XIX+364 S., 3,000,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, [54820]

Kafkas Diasporası (Saha Araştırmaları İçin Teknikler ve Öneriler) Erol Yıldır, 2002, 116 S., KAF-DAV Yayınları: 1, [68244]

Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar ve Yazarlar Sözlüğü Sefer E. Berzeg, 1995, 282+1 S., Sönmez Ofset Matbaacılık, Samsun, [68348]

Kafkas Esirleri X. de Maistre, [Çeviren: Sitare Sevin], 1965 (2. Baskı), 51 S., MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Fransız Klasikleri: 93, [KONU: ROMAN], [34818]

Kafkas Esirleri X. de Maistre, [Çeviren: Sitare Sevin], 1945, 52 S., 0.50 TL, MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Fransız Klasikleri: 93, [KONU: ROMAN], [17600]

Kafkas Esirleri X. de Maistre, [Çeviren: Sitare Sevin], 1965 (2. Baskı), 51 S., 1.35 TL, MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Fransız Klasikleri: 93, [KONU: TİYATRO], [22502]Diğer Sayfalar: 1 2  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.004 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'KAFKAS'