Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında YİRMİNCİ / yirminci Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  YİRMİNCİ / yirminci  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 55 Kayıt, Sayfa 1/2, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız20. Asrın Cahilliyeti (Yirminci Asrın Cahiliyeti) Muhammed Kutub, [Çeviren: M. Hasan Beşer], 398+2 S., 100 TL, Hilal Yayınları, Ankara: 158, [AK8111]

Ankara Muhterem Locası 1994-1996 Yılı Fikri Çalışmaları-Yirminci Yıla Doğru... 1996, 238 S., [KONU: MASONLUK], [58022]

Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri (Tarih-Antoloji-Ansiklopedi) (Servet-i Fünun Edebiyatı-Yirminci Asırda Türk Edebiyatı) [Cilt: 10] Doç. Dr. Bilge Ercilasun, Nevzat Kösoğlu, Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Şerif Aktaş, 1990, 439 S., Ötüken Neşriyat A. Ş. - Söğüt Yayıncılık, [XX5264]

Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri (Tarih-Antoloji-Ansiklopedi) (Yirminci Asırda Türk Edebiyatı (Devamı)) [Cilt: 11] Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Şerif Aktaş, 1992, 436 S., Ötüken Neşriyat A. Ş. - Söğüt Yayıncılık, [AK6333]

Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri (Tarih-Antoloji-Ansiklopedi) (Yirminci Yüzyılda Türk Edebiyatı) [Cilt: 12] Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Şerif Aktaş, 1992, 438 S., Ötüken Neşriyat A. Ş. - Söğüt Yayıncılık, [AK6334]

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, 2004, 488 S., Akçağ Yayınları: 603, Araştırma-İnceleme: 50, [50060]

Bektaşiliğin İç Yüzü (Dibi, Köşesi, Yüzü ve Astarı Nedir?) (Yirminci Asır İnsanlığına Armağan) [Cilt: 1] M. Tevfik Oytan, 1945, 239+1 S., 3 TL, Işık Basım ve Yayınevi, İstanbul, [XZ2895]

Birüssebi-Gazze Meydan Muharebesi ve Yirminci Kolordu (Büyük Harpte Osmanlı İmparatorluğunun 1916-1917 Yılındaki Vaziyeti) Ali Fuat Cebesoy, 1938, 80+h S., 0.67 TL, Gnkur. X. Ş. [Genelkurmay Başkanlığı X. Şube], [AK3290]

Cihan Şampiyonları (Yirminci Asır Kroniği) Pol Moran, [Çeviren: Nasuhi Esat], 1934, 162 S., Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, [33296]

Cihan Şampiyonları (Yirminci Asır Kroniği) [İmza] Pol Moran, [Çeviren: Nasuhi Esat [Nasuhi Baydur]], 1934, 162 S., 0.60 TL, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, [XY2545]

Çağımız-Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler [Çevirenler: Bertan Onaran, Mahmut Garan], 1966, 128 S., 5 TL, Kitapçılık Limited Ortaklığı Yayınları, Akşam Kitap Kulübü Serisi, [3173]

Dostlar Tiyatrosu Yirminci Yıl Mas Matbaası, [49034]

Emek ve Tekelci Sermaye (Yirminci Yüzyılda Çalışmanın Değersizleştirilmesi) Harry Braverman, [Çeviren: Çiğdem Çidamlı], Ekim 2008, 448 S., 29 YTL, Kalkedon Yayınları, [İHSAN A||1495]

Europeana (Yirminci Yüzyılın Kısa Tarihi) Patrik Ourednik, [Çeviren: İsmet Birkan], Ekim 2006, 109 S., Dost Kitabevi Yayınları, Anlatı, [XY6810]

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Man's Worldly Goods) Leo Huberman, [Çeviren: Murat Belge], 2008 (8. Baskı), 338 S., İletişim Yayınları: 88, Araştırma İnceleme Dizisi: 16, [XY6345]

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Man's Worldly Goods) Leo Huberman, [Çeviren: Murat Belge], 1991 (2. Baskı), 342 S., İletişim Yayınları: 88, Araştırma İnceleme Dizisi: 16, [25255]

Geleceği Kim Yazıyor? (Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler) Temmuz 2000, 15 S., Türkiye Bahaileri Ruhani Mahfili, İstanbul, [XZ2289]

İlerleme ve Sonrası (Yirminci Yüzyılda Amerikan Toplumsal Reformu ve Avrupa Sosyalizmi) Norman Birnbaum, [Çeviren: Ali Tartanoğlu], Mayıs 2002, 413 S., Dost Kitabevi Yayınları, Tarih, [53951]

İsyankar Yüzyıl (Yirminci Yüzyıl'ın Başkaldırı Sözlüğü) Nisan 2004, 671 S., Sel Yayıncılık-Larousse: 210, [69201]

Ken'an Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık Samiha Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri, 2003 (5. Baskı), 592 S., Kubbealtı Neşriyatı: 108, Ayverdi Enstitüsü Neşriyatı: 32, Samiha Ayverdi Külliyatı: 10, [52516]

Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık [Hazırlayanlar: Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri], 1965 (2. Baskı), 476 S., İnkılap ve Aka Kitabevleri, [31868]

Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık [Hazırlayanlar: Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri], 1951, 509 S., 4 TL, İnkilap Kitabevi, [8413]

Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık [Hazırlayanlar: Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri], 1951, 509+f S., İnkilap Kitabevi, [10465]

Metodoloji (Başlangıcından Yirminci Asra Kadar) [Cilt: 1] Prof. Fındıkoğlu, 1945, 344 S., 1.75 TL, İstanbul Üniversitesi Yayınları: 271, İktisat Fakültesi: 31, [45755]

Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla) Suraiya Faroqhi, [Çeviren: Elif Kılıç], Şubat 2002 (4. Baskı), IX+364 S., Tarih Vakfı Yurt Yayınları: 48, [45438]

Siyah Beyaz [Sanat Galerisi] Yirminci Yıl / 10 th Year 1984-2004 2004?, Siyah Beyaz Sanat Galerisi, [XX8571]

Tanzimat Devri ile Ondan Sonraki Yirminci Asırda Türkiye (Muhtasar Türkiye Tarihi'ne Zeyil) [Cilt: 1] Ekrem Yalçınkaya, 1946, 191 S., 3.75 TL, İstanbul, [50537]

Türkiya Beyne‘l-Ilmaniye ve‘l-İslam Fi n-Nisfi s-Sani Mine l-Karni l-‘Işrin [Fars Alfabesiyle] [Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Laiklik ve İslam Arasında Türkiye] [Kapak İçinde Velid Rıdvan'ın Bir Sayfa Yazısı, İmzası Var. Telefonlarını Bile Vermiş] Velid Rıdvan, 402 Tek S., [Fotokopi İle Çoğaltılmış, Tez Olabilir], [DİL: Farsça], [XZ4760/FARS]

Uzun Yirminci Yüzyıl (Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri) Giovanni Arriahi, [Çeviren: Recep Boztemur], Mayıs 2000, 591+1 S., İmge Kitabevi Yayınları, [69379]

Üçüncü Dalga (Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma) Samuel P. Huntington, [Çeviren: Ergun Özbudun], 1996, 382 S., Yetkin Yayınları, [39421]

Üçüncü Dalga (Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma) Samuel P. Huntington, [Çeviren: Ergun Özbudun], 1993, 382 S., Türk Demokrasi Vakfı, [70696]

Yaşanmayan Anılar (Yirminci Yüzyıl'La Yaşıt Bir Ömrün Tanıklığında, Düşle Gerçeğin Bütünleştiği Duygu Yüklü Anılar) İsmail Kumbaracıbaşı, Aralık 1991, 230 S., E Yayınları: 70, [KONU: ROMAN], [61644]

Yıldızlara Ulaşalım (Kendi Kendine Güven Yılı) (Başkan Sukarno'nun, Endonezya Cumhuriyetinin Bağımsızlığa Kavuşmasının Yirminci Yıldönümü Dolayısiyle Yapmış Olduğu Konuşma Metni) (17 Ağustos 1965) 1965, 40 S., Endonezya Büyükelçiliği, Haber Bürosu, İstanbul, [XX9235]

Yirminci Asır Filozofları Hilmi Ziya Ülken, 1936+, 439 S., Kanaat Kitabevi, [10594]

Yirminci Asırda Alem-i İslam ve Avrupa. Müslümanlara Rehber-i Siyaset (MİL - ÖZEGE; 23476 - TBTK; 1540) Şeyh Mihr-i Din Arusi, 1327, 96 S., Hikmet Matbaa-i İslamiyesi, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0577/O]

Yirminci Asırda Felsefe Frederick Mayer, [Çeviren: Vahap Mutal], 151+2 S., 30 TL, Dergah Yayınları: 65, Batı Düşüncesi: 9, [65578]

Yirminci Asırda İslamiyet (BDK - MİL - ÖZEGE; 23478 - TBTK; 14151) Muhsin Fani Şeyh El-Zahiri [Hüseyin Kazım Kadri], 1339, 260 S., Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0348/O]

Yirminci Asırda İslamiyet (BDK - MİL - ÖZEGE; 23478 - TBTK; 14151) Muhsin Fani Şeyh El-Zahiri [Hüseyin Kazım Kadri], 1339, 260 S., Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS0661/O]

Yirminci Asırda İslamiyet (BDK - MİL - ÖZEGE; 23478 - TBTK; 14151) Muhsin Fani Şeyh El-Zahiri [Hüseyin Kazım Kadri], 1339, 260 S., Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, [DİL: Osmanlıca], [ALFABE: Arap], [OS2785/O]

Yirminci Asrın Manası Kenneth Boulding, [Çeviren: Erol Güngör], 1997 (3. Baskı), 171 S., Ötüken Yayınevi: 373, Kültür Serisi: 127, [51789]

Yirminci Asrın Manası Kenneth Boulding, [Çeviren: Erol Güngör], 1969, 192 S., 5 TL, MEB 1000 Temel Eser: 6, [8221]

Yirminci Asrın Manası Kenneth Boulding, [Çeviren: Erol Güngör], 1969, 192 S., 5 TL, MEB 1000 Temel Eser: 6, [22679]

Yirminci Yıla Doğru... Ankara Muh:. L:. 1994-1996 Yılı Fikri Çalışmaları [İmza] 1996?, 238 S., [KONU: MASONLUK], [201110||1198]

Yirminci Yüzyıl Başlarında Trabzon'da Yaşam Prof. Dr. Mesut Çapa, Yard. Doç. Dr. Rahmi Çiçek, Kasım 2004, 296+2 S., Serander Yayınları, Genel Dizi: 20, Trabzon Araştırmaları Dizisi: 8, [56112]

Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler Tony Judt, [Çeviren: Nurettin Elhüseyni], Mayıs 2013, 438 S., 32 YTL, Yapı Kredi Yayınları: 3893, Cogito: 204, [XY7066]

Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler [Çevirenler: Bertan Onaran, Mahmut Garan], 1966, 128 S., 5 TL, Kitapçılık Limited Ortaklığı Yayınları, Akşam Kitap Kulübü Serisi: 2, [19857]

Yirminci Yüzyıl ve Edebiyat (Denemeler) Demirtaş Ceyhun, Ocak 1979, 167 S., 25 TL, Çağdaş Yayınları: 34, [17293]

Yirminci Yüzyıl ve Edebiyat (Edebiyatbilim) Demirtaş Ceyhun, Ocak 1979, 167 S., 25 TL, Çağdaş Yayınları: 34, [19313]

Yirminci Yüzyılda Bir Veli Martin Lings, [Çevirenler: Ufuk Uyan, Bekir Şahin], 1982, 298+1 S., Yeryüzü Yayınları: 13, Anlatı Dizisi: 3, [AK6674]

Yirminci Yüzyılda Paris Jules Verne, [Çeviren: İsmet Birkan], Temmuz 2001, 233 S., 3,750,000 TL, Tübitak Popüler Bilim Kitapları: 148, [KONU: ROMAN], [201110||850]Diğer Sayfalar: 1 2  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.002 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'YİRMİNCİ'