Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında YAKLAŞIM / yaklaşım Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  YAKLAŞIM / yaklaşım  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 76 Kayıt, Sayfa 1/2, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler (Disiplinlerarası Bir Yaklaşım) [Derleyen: Semiramis Yağcıoğlu], Ocak 2002, 212 S., Dokuz Eylül Yayınları, Düşün: 9, [57066]

'Dine Devrimci Yaklaşım' mı Kürt-İslam Sentezi mi? Temmuz 1992, 71+1 S., Varyos Yayınları: 8, [İHSAN A||1350]

(Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım) Avrasya Megapolü İstanbul Semih Eryıldız, 1993, 218 S., 300,000 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1543, Tanıtma Eserleri: 55, [37070]

(Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım) Avrasya Megapolü İstanbul Semih Eryıldız, 1993, 218 S., 300,000 TL, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1543, Tanıtma Eserleri: 55, [37131]

(Sosyal Değişme Sürecinde) Çankırı Yaran Sohbetleri (Kültürel Antropolojik Yaklaşım) Prof. Dr. Mahmut Tezcan, 1989, 85 S., 2,500 TL, Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 103, Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 6, [7524]

Aile Planlamasına Hukuksal Yaklaşım [İmza, Tezer Ünal'dan] Tezer Ünal, Ferda Güneral, 1990+, 98 S., Türkiye Aile Planlaması Derneği Yayın No.: 40, [XY5548]

Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları (Empirik Bir Deneme) Adil Çiftçi, Mart 2004, 308 S., Kitabiyat: 32, Batı Düşüncesi / Çağdaş: 6, [55329]

Aşkın Renkleri (Aşka İlişkilere ve Auralara Yeni Bir Yaklaşım) Pamala Oslie, [Çeviren: Elçin Dökmecioğlu Danacı], Nisan 2008, 320 S., TAP Kitap, [64045]

Atatürkçü Düşünce ve Yaklaşım Tarzı 1982, 72 S., Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı Yayın No: 2, [XZ6436]

Avrupa Birliğine Neden Hayır (Jeopolitik Yaklaşım) Suat İlhan, 2001 (2. Baskı), 212 S., Ötüken Neşriyat A. Ş. Yayın nu: 464, Kültür Serisi: 184, [XX4623]

Belediye İşlevlerine Nicel Bir Yaklaşım [Cilt: 2] [Editör: Ergun Türkcan], Mart 1979, XXX+392 S., Belediyecilik Araştırma Projesi: 2, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi: 2, [28108]

Bosna-Hersek Adına Bir Yaklaşım Resim Sergisi (T. K. B. Sanat Galerisi) (7 Nisan-21 Nisan 1993) Nisan 1993, Türkiye Kalkınma Bankası, [66940]

Çağdaş Devletin Gelişimi (Sosyolojik Bir Yaklaşım) Gianfranco Poggi, [Çevirenler: Şule Kut, Binnaz Toprak], Ağustos 1991, 151 S., Hürriyet Vakfı Yayınları, [70324]

Çağdaş İktisadi Sistemler (Strüktürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım) Doç. Dr. Beşir Hamitoğulları, 1975, XXXVII+688 S., 70 TL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 380, [43059]

Çağdaş İktisadi Sistemler (Oluşum ve Değişim Aşamaları ile Strüktürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım) Doç. Dr. Beşir Hamitoğulları, Nisan 1982 (3. Baskı), 847+5 S., 600 TL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 508, [16162]

Çerkes Halkı ve Sorunları (Çerkes Tarih, Kültür, Coğrafya ve Siyasetine Sınıfsal Yaklaşım) Yeldar Barış Kalkan (Çurmıtı), Aralık 2006, 355+1 S., Gün Yayıncılık, Araştırma İnceleme Politika, [57685]

Din Sorununa Devrimci Yaklaşım Abdullah Öcalan, [Derleyen: D. Ali Küçük], Ocak 1993 (2. Baskı), 124+3 S., Melsa Yayınları: 36, Düşünce Dizisi: 10, [İHSAN A||1330]

Dinin Türk Toplumuna Etkileri (Tarihsel Bir Yaklaşım) Muzaffer Sencer, Eylül 1999 (3. Baskı), 228 S., Sarmal Yayınevi, [33469]

En Uzun Asrın Hikayesi - Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım [Cilt: 1] Dr. Mehmet Önal, 1999, 306 S., Akçağ Yayınları: 311, Kaynak Eserler: 87, [55265]

Esnaf Kimdir (Esnaflık'da Ahi'liğe Yaklaşım) [İmza] Refik H. Soykut, 1978, 112 S., 20 TL, Esnaf Araştırma-Eğitim Merkezi, Ankara, [6593]

Esnaf Kimdir (Esnaflıkta Ahiliğe Yaklaşım) Refik H. Soykut, 1978 (2. Baskı), 109 S., 20 TL, Ankara, [19149]

Fantastik (Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım) Tzvetan Todorov, [Çeviren: Nedret Öztokat], Ocak 2004, 175 S., Metis Yayınları, Eleştiri: 6, [52517]

Fener Rum Patrikhanesi (Uluslararası İlişkiler Açısından Bir Yaklaşım) Hakan Alkan, Mart 1999 (2. Baskı), 144 S., Günce Yayınları: 48, Kültür Kitapları Dizisi: 14, [XX8228]

Fener Rum Patrikhanesi (Uluslararası İlişkiler Açısından Bir Yaklaşım) Hakan Alkan, Mart 1999, 144 S., Günce Yayınları: 48, Kültür Kitapları Dizisi: 14, [XY1096]

Fizik ve Gerçeklik (Bilim Felsefesine Kavramsal Bir Yaklaşım) Şakir Kocabaş, Nisan 2001, 119 S., Küre Yayınları, BSV Kitaplığı: 2, Felsefe Bilim Kitapları: 1, [51996]

Geleceğimiz İçin... Enerjide Yeni Dönem, Yeni Bir Yaklaşım Mart 2004, 82 S., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, [XY8249]

Gök Mavisi Bir Türkü (Ozan Hasan Hüseyin'in Yaşam Öyküsüne Bir Yaklaşım Denemesi-1. Kitap) Azime Korkmazgil, Mart 2000 (2. Baskı), 629 S., Ceylan Yayınları: 51, Birçok Hayat Yaşadık: 4, [KONU: ANI/HATIRAT], [34617]

Hacker Etiği (İş Hayatına Yıkıcı Bir Yaklaşım) Pekka Himanen, [Çeviren: Şebnem Kaptan], 2005, 188+4 S., Ayrıntı Yayınları: 445, İnceleme Dizisi: 197, [63602]

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Yapılandırıcı Bir Yaklaşım) [İmza, Bahri Ata'dan] *Muhtelif*, [Editör: Cemil Öztürk], Ekim 2006 (2. Baskı), XII+449 S., Pegem A Yayıncılık, [XX4032]

İktisadi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım Sorunları Dr. Murat Şeker, Mart 1986, 116+4 S., Değişim Yayınları, [57246]

İnsan Kaynakları Yönetimi (Psikolojik Bir Yaklaşım) Doç. Dr. Canan Ergin, 2002, 204+10 S., Academyplus Yayınevi, İş ve Yönetim Dizisi, [70737]

Japonya Mimarlığı Mekanı (Özellikle İç Mekan Kuruluşuna Yaklaşım) Aligül Ayverdi, 1972, 248+f S., 25 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, [XY2571]

Kadın Eşcinselliği (Post-Jung'cu Bir Yaklaşım) Claudette Kulkarni, [Çeviren: Sezgin Ber], Şubat 2000, 320 S., Öteki, Kadın, [53484]

Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarında Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 1992 İzmir 1994, 460 S., 75,000 TL, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 201, Maddi Kültür Dizisi: 11, [6431]

Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 1992 İzmir 1994, 460 S., 75,000 TL, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 201, Maddi Kültür Dizisi: 11, [7585]

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (Kalite Odaklı Bir Yaklaşım) Dr. Ulvi Saran, Ağustos 2004, 353 S., Atlas Yayıncılık, [55791]

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (Kalite Odaklı Bir Yaklaşım) [İmza] Dr. Ulvi Saran, Ağustos 2004, 353 S., Atlas Yayıncılık, [AK644]

Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (Bilimsel Yaklaşım) Prof. Dr. Erkan Topuz, 3. Baskı, 192 S., İletişim Yayınları: 1080, [XY5506]

Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (Bilimsel Yaklaşım) Prof. Dr. Erkan Topuz, 2005, 192 S., İletişim Yayınları: 1080, [AK7742]

Koreografi (Doğaçlama Kullanımına Basit Bir Yaklaşım) Sandra Cerny Minton, [Çevirenler: Dr. Leyla Tavacıoğlu, Hülya Yeltepe], 1999, VI+7-95 S., Bağırgan Yayımevi, Sporsal Uygulama Dizisi: 24, [60339]

Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir Yaklaşım Dr. Necdet Çağıl, Mayıs 2005, 256 S., Araştırma Yayınları: 28, [55840]

Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım) Ahmet Yaşar Ocak, 2010 (3. Baskı), XVIII+130 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII: 140/2, [XZ1224]

Kültür Tarihi Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım) Ahmet Yaşar Ocak, 1992, XVIII+130 S., 40,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII: 140, [63486]

Kültür ve Tarih Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım) Ahmet Yaşar Ocak, 1997 (2. Baskı), XVIII+130 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII: 140/1, [XY5706]

Kültür, Kimlik ve Siyaset (Kültüre İlişkin Meseleler İçin Kimlik Temelli Bir Yaklaşım) Nafiz Tok, 2003, 340+12 S., Ayrıntı Yayınları: 389, İnceleme Dizisi: 186, [63942]

Kürtler Nasıl Türk Olur? (Kürt Sorununa Türk Tarih Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım) [İmza] Lütfü Şehsuvaroğlu, Şubat 2008, 222+1 S., Elips Kitap: 382, [201110||599]

Leninist Parti Öğretisi (Tarihsel Bir Yaklaşım) (Ek: SSCB Komünist Partisi Tüzüğü) Cevdet Alsan, Kasım 1979, 201+7 S., 65 TL, Sorun Yayınları: 25, [60073]

Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım (Türkiye Üzerinde Bir Deneme) İlhan Tekeli, 1979, 311 S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi: 28, [7962]

Modern Devletin Gelişimi (Sosyolojik Bir Yaklaşım) Gianfranco Poggi, 2002 (2. Baskı), 174 S., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 13, Sosyoloji: 1, [56009]

Modern Devletin Gelişimi (Sosyolojik Bir Yaklaşım) Gianfranco Poggi, 2005 (3. Baskı), 174 S., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 13, Sosyoloji: 1, [XY7108]Diğer Sayfalar: 1 2  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.005 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'YAKLAŞIM'