İNKILAP / İNKILAP VE AKA -- FERİD NAMIK HANSOY
NOSERI 1SERI 2SERI 3SERI 4
1 mişel strogof (1-2) [1949,2]mişel Strogof (1) [1959,3]
mişel strogof (1) [1959,3]
  
2 mişel strogof (1) [1942,1]mişel Strogof (2) [1959,3]
mişel strogof (2) [1959,3]
  
3 doktor oks [1943,1]
doktor oks [-,2]
 doktor oks [1963,3]doktor oks [1981,4]
4 buzlar arasında [-,1]
buzlar arasında [künye sayfası ve ilk forması eksik, galiba 2. baskı çünkü 1. baskısı 50 kuruş ve 107 sayfa) [-,1]
buzlar arasında [-,2]
 buzlar arasında [1963,3] 
5 deniz altında yirmibin fersah (1) [-,1]
deniz altında yirmi bin fersah (1-2) [1949,2]
deniz altında yirmi bin fersah (1) [1959,3]
deniz altında yirmi bin fersah (1) [1959,3]
 deniz altında yirmi bin fersah [1977,4]
6 deniz altında yirmi bin fersah [-,1]deniz altında yirmi bin fersah (2) [1959,3]  
7 beşyüz milyonluk miras [1950,2]
beş yüz milyonluk miras [-,1]
beşyüz milyonluk miras [1950,2]
 beşyüz milyonluk miras [1963,3]beş yüz milyonluk miras [1981,4]
8 cihan hakimi [1943,1]
cihan hakimi [-,2]
 cihan hakimi [1963,3] 
9  seksen günde devrialem [künye sayfası ve ilk forması eksik] [-,1]
seksen günde devrialem [1959,1]
 seksen günde devrialem [1981,3]
10 üç ingilizle üç rusun maceraları [-,1] üç ingilizle üç rusun maceraları [1964,2] 
11 beş hafta balonla seyahat [1950,2]
beş hafta balonla seyahat [-,1]
beş hafta balonla seyahat [-,2]
beş hafta balonla seyahat [1959,3]
  
12 deniz yılanı [1950,1]
deniz yılanı [ön ve arka kapağı yok, cilt içinde] [1943,1]
 deniz yılanı [1963,3]deniz yılanı [1981,4]
13 wilhelm Storitz'in esrarı [1950,2]
wilhelm storitz'in esrarı [-,1]
 wilhelm Storitz'in esrarı [1963,3] 
14 karanlık ülke [1944,1] karanlık ülke [1964,2] 
15 çin diyarında [1944,1]çin diyarında [-,2]
çin diyarında [-,2]
  
16  onbeş yaşında bir kaptan (1) [1959,2]
onbeş yaşında bir kaptan (1) [1959,2]
 onbeş yaşında bir kaptan [1981,3]
onbeş yaşında bir kaptan ([1-2]) [1981,3]
17  onbeş yaşında bir kaptan (2) [1959,2]  
18 robensonlar mektebi [1945,1]robensonlar mektebi [1959,2] robensonlar okulu [1984,3]
19 isimsiz aile (1) [-,1] isimsiz aile (1) [1964,2]
isimsiz aile (1) [1964,2]
 
20 isimsiz aile (2) [-,1] isimsiz aile (2) [1964,2] 
21 havada seyahat [-,1]havada seyahat [1959,1]  
22 afrika ormanlarında [-,1]afrika ormanlarında [1959,2] afrika ormanlarında [1981,3]
23   karpatlar şatosu [1964,2] 
24 bir piyango bileti [1946,1] bir piyango bileti [1963,2]bir piyango bileti [1982,3]
25 yüzen şehir [-,1]
yüzen şehir [-,1]
 yüzen şehir [1965,2] 
26 mathias sandorf (1) [-,1]
mathias sandorf (1) [-,1]
 mathias Sandorf (1) [1964,2] 
27 mathias sandorf (2) [-,1]
mathias sandorf (2) [-,1]
 mathias Sandorf (2) [1964,2] 
28 mathias Sandorf (3) [-,1]
mathias sandorf (3) [-,1]
mathias sandorf (3) [-,1]
 mathias Sandorf (3) [1964,2] 
29 dünyanın bir ucundaki fener [1946,1] dünyanın bir ucundaki fener [1963,2]dünyanın bir ucundaki fener [1981,4]
30 yeşil şua [1946,1] yeşil şua [1963,2] 
31 cenup yıldızı [-,1]
cenup yıldızı [-,1]
 cenup yıldızı [1964,2] 
32 meteor avcıları [-,1]
meteor avcıları [-,1]
 meteor avcıları [1964,2] 
33 iki sene mektep tatili (1) [1948,1]
iki sene mektep tatili (1) [1948,1]
iki sene mektep tatili (1) [1959,1] iki yıl okul tatili [1976,3]
34 iki sene mektep tatili (2) [1948,1]iki sene mektep tatili (2) [1959,1]
iki sene mektep tatili (2) [1959,1]
  
35 kaptan Grant'ın çocukları (1) [1946,1]
kaptan Grant'ın çocukları (2) [1949,1]
kaptan Grant'ın çocukları (1) [1949,1]
 kaptan Grant'ın çocukları (1) [1964,2] 
36 kaptan Grant'ın çocukları (2) [1949,1] kaptan grantın çocukları (2) [1964,2] 
37 kaptan Grant'ın çocukları (3) [1949,1]
kaptan Grant'ın çocukları [şömizli, ciltli] (3) [1949,1]
 kaptan Grant'ın çocukları (3) [1964,2] 
38 kaptan hatteras (1+2) [1950,1]
kaptan hatteras (1) [-,1]
 kaptan hatteras (1) [1964,2] 
39 kaptan hatteras (2) [-,1]
kaptan hatteras (2) [-,1]
 kaptan hatteras (2) [1964,2] 
40 aya seyahat [1950,1]
aya seyahat [-,1]
 aya seyahat [1963,2]aya seyahat [1981,3]
41  ayın etrafında [1958,1]
ayın etrafında [1958,1]
 ayın etrafında [1981,2]
42  kip kardeşler (1) [-,1]kip kardeşler (1) [1964,2] 
43  kip kardeşler (2) [-,1]kip Kardeşler (2) [1965,2] 
44  esrarlı ada (1) [1959,1] esrarlı ada (1) [1982,2]
45  esrarlı ada (3) [1959,1]
esrarlı ada (2) [1959,1]
 esrarlı ada (2) [1982,2]
46  esrarlı ada (3) [1959,1]  
47  altın volkanı (1) [1959,1]  
48  altın volkanı (2) [1959,1]  
49  araba ile devrialem [1960,1]
araba ile devrialem [1960,1]
  
50  arzın merkezine seyahat [1960,1] dünyanın merkezine seyahat [1981,2]
51    misis Branican (1) [1970,1]
52    misis Branican (2) [1970,1]
53    ablukadan geçiş [1971,1]
54    güneye karşı kuzey (1) [-,1]
55    güneye karşı kuzey (2) [1971,1]
56    antiller'e seyahat (1) [1972,1]
57    antiller'e seyahat (2) [1972,1]
58    bounty asileri [-,1]
59    kürkler memleketi (1) [1972,1]
60    kürkler memleketi (2) [1972,1]
kürkler memleketi (2) [1972,1]
61    livonya'da bir facia [1972,1]
62    inatçı Kahraman ağa (1) [1973,1]
63    inatçı Kahraman ağa (2) [1973,1]
64    jangada (Amazon üzerinde sekiz yüz fersah) (1) [-,1]
jangada (amazon üzerinde sekiz yüz fersah) (1) [-,1]
65    jangada (amazon üzerinde sekiz yüz fersah) (2) [1973,1]
66    denizin hücumu [1978,1]
67    uskurlu ada [1979,1]
68    dünyanın ekseni [1981,1]
dünyanın ekseni [1981,1]
69    fransa yolu [1981,1]
70     
71    dünyanın keşfi (1) [1982,1]
72    dünyanın keşfi (2) [1982,1]
73    define peşinde (1) [1983,1]
74    define peşinde (2) [1983,1]